سرویس تلفن مجازی

  سرویس تلفن مجازی


سرویس تلفن مجازی  ابری دارت راه اندازی گردید . سرویس تلفن مجازی بر بستر رایانش ابری با سر شماره 4 در بسته های متنوع ، بنا بر نیازهای روزمره و کاربری ارایه میشود .

علاقه مندان جهت تهیه سرویس می توانند به صفحه ، مربوط به تلفن مجازی مراجعه نمایند .


نوشته شده در : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳