بروزرسانی وب سایت ها

  بروزرسانی وب سایت ها


پیرو ادغام ، گروه فنی و مهندسی ذوق و گروه پیشگامان فناوری اطلاعات پریزاد ، کلیه سامانه های طراحی شده توسط این گروهها می توانند کماکان ، درخواست های بروزرسانی محتوایی وب سایت های خود را ار طریق سامانه پشتیبانی دارت ثبت نمایند . بدیهی است کلیه درخواست ها در بازه زمانی  1 الی 12 ساعت کاری رسیدگی و به آن ها پاسخ ارایه خواهد شد .


نوشته شده در : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷