هاست سي پنل پربازديد ايران

سرویس irPro1000MB
هزینه پرداخت ماهیانه :25 هزار تومان
 • فضای هاست : فضا 1000 MB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ایمیل : نامحدود
 • Mysql : نامحدود
 • تعداد Addon Domain : نامحدود
 • تعداد Parked Domain : نامحدود
 • تعداد Subdomain : نامحدود
 • سیستم‌عامل : لینوکس
 • هزینه پرداخت ماهیانه : 25,۰۰۰ تومان
 • ثبت سرویس
سرویس irPro2000MB
هزینه پرداخت ماهیانه : 35 هزار تومان
 • فضای هاست : فضا 2000 MB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ایمیل : نامحدود
 • Mysql : نامحدود
 • تعداد Addon Domain : نامحدود
 • تعداد Parked Domain : نامحدود
 • تعداد Subdomain : نامحدود
 • سیستم‌عامل : لینوکس
 • هزینه پرداخت ماهانه : 35,۰۰۰ تومان
 • ثبت سرویس
سرویس irPro500MB
ماهیانه 18 هزار تومان
 • فضای هاست : فضا 500 MB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • کنترل پنل : سی پنل
 • ایمیل : نامحدود
 • Mysql : نامحدود
 • تعداد Addon Domain : نامحدود
 • تعداد Parked Domain : نامحدود
 • تعداد Subdomain : نامحدود
 • سیستم‌عامل : لینوکس
 • هزینه پرداخت ماهانه : 18,۰۰۰ تومان
 • ثبت سرویس

* استفاده فضای نامحدود برای مواردی نظیر آرشیو فایل ممنوع است.

** گزینه مناسب برای سایت دانلود فیلم، نرم افزار، دانلود / آپلود سنتر و موارد مشابه سرور مجازی است.

فعالسازی این سرویس ها در بازه زمانی 1 الی 2 ساعت کاری می باشد**

جهت ارایه مشخصات سرویس ها پس از پرداخت سرویس موردنظر می توانید به بخش پشتیبانی مراجعه نمایید**