سرویس تلفن مجازی

بسته های متنوع سرویس تلفن مجازی ابری دارت

بسته به نیاز خود ، سرویس مناسب تلفن مجازی خود را انتخاب نمایید

سرویس پایه
31,۰۰۰ ماهیانه
 • سرشماره : 4
 • بسته مکالمه : 180 دقیقه
 • تعداد سرشماره و تلفن گویا : 1
 • تعداد داخلی : 4
 • تعداد انتقال تماس : 7
 • تلفن گویا : 1 لایه در 9 مقصد
 • ضبط تلفن های گویا : 1 بار
 • انتقال تماس مازاد : 3000 تومان
 • هزینه پرداخت ماهانه : 31,۰۰۰ تومان
 • ثبت سرویس
سرویس استاندارد
60,۰۰۰ تومان ماهیانه
 • سرشماره : 4
 • بسته مکالمه : 380 دقیقه
 • تعداد سرشماره و تلفن گویا : 2
 • تعداد داخلی : 8
 • تعداد انتقال تماس : 10
 • تلفن گویا : 1 لایه در 9 مقصد
 • ضبط تلفن های گویا : 1 بار
 • انتقال تماس مازاد : 3000 تومان
 • هزینه پرداخت ماهانه : 60,۰۰۰ تومان
 • ثبت سرویس

در خطوط پیش شماره 4 تماس های ورودی به صورت نامحدود است

مراحل ثبت سفارش :

1-انتخاب بسته متناسب با نیاز خود
2-پرداخت هزینه ثبت سرویس
3-مراجعه به بخش پشتیبانی
4-بازه فعالسازی سرویس و ارسال درخواست به واحد پشتیبانی در ساعات کاری 9 الی 16 منهای روزهای تعطیل می باشد